implImplant, czyli inaczej mówiąc wszczep, jest substytutem korzenia brakującego zęba. Oznacza to, że za jego (implantu) pomocą można stworzyć nowy ząb w miejscu, gdzie go brakuje. Poza odbudową jednego zęba, czyli założeniem jednej korony, można odbudowywać także całe grupy zębów i wykonywać mosty, uzupełniając w ten sposób brak nawet wszystkich zębów. Do wykonania takiej pracy wymagane jest jednak założenie kilku implantów. Nie wszyscy jednak mogą sobie na to pozwolić. Ale i na to jest sposób. W przypadku, kiedy nie ma zębów w żuchwie (dolnej szczęce), wystarczy założyć już 2 implanty, żeby uzyskać dobrą stabilność protezy.