Podaruj naszą Kartę Podarunkową swoim bliskim.
Można ją wykorzystać na leczenie stomatologiczne lub profilaktykę.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

  1. Karta Podarunkowa – karta uprawnia użytkownika do jej realizacji w HADENT. Wartość karty wynosi 150zł oraz 300zł.
  2. Karta może być wykorzystana na leczenie stomatologiczne, profilaktykę lub akcesoria do higieny jamy ustnej w  terminie ważności znajdującym się na karcie.
  3. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  4. Kartę można kupić bezpośrednio w siedzibie HADENT,  ul. Andriollego 59 lok 35, 05-400 Otwock.
  5. HADENT nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie bądź kradzież Karty.
  6. HADENT ma prawo odmówić realizacji Karty w wypadku upływu terminu ważności.
  7. W przypadku gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość Karty, usługa może zostać zrealizowana za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych usług pomniejszoną o wartość środków na Karcie.
  8. Niewykorzystane środki nie są zwracane.