Na wizytę w ramach NFZ w HADENT pacjent może zapisać się:

 • osobiście w Rejestracji w siedzibie placówki HADENT przy ul. Andriollego 59/35 w Otwocku;
 • telefonicznie, pod nr tel. 22 779 27 69 lub 604 21 41 74;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • on-line przez formularz rejestracyjny na stronie www.hadent.pl. W przypadku rejestracji przez internet prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu zapisów on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.

Zapisy przez internet dotyczą tylko podstawowych usług (np. konsultacja, badanie, zdjęcie rtg, pantomogram) oraz niektórych usług rozszerzonych (np. wypełnienie, lakowanie, ekstrakcja). Na wizycie lekarz oceni ewentualną konieczność dalszego leczenia, jego rodzaj, a także określi długość kolejnych wizyt.

W przypadku zapisów na NFZ przez Internet: ze względu na limity punktowe, w HADENT obowiązuje kolejka oczekujących na świadczenie. Pierwszy wolny termin dla pacjenta zapisującego się na pierwszą wizytę refundowaną w naszej placówce dostępny jest w ogólnopolskim informatorze kolejek. W przypadku kontynuacji leczenia, każdy termin wybrany on-line przez pacjenta zostanie zweryfikowany przez Rejestrację. Jeśli świadczenie nie będzie mogło zostać udzielone w wybranym przez pacjenta terminie, zaproponujemy najbliższy z możliwych.

 • Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną rejestratorkę, w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Rejestratorka, po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę prywatną przeznaczamy 45 minut (dorosły), 30 minut (dziecko), na konsultację 30 minut, na wizytę higienizacyjną 60 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe), protetyczną, ortodontyczną, implantologiczną, chirurgiczną do 120 minut. Na wizytę w ramach NFZ przeznaczamy 30 minut.
 • Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy.
 • Nie zapisujemy pacjentów na wizyty krótsze niż 15 minut.
 • Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.
 • Na dzień przed umówionym terminem wizyty wysyłamy do pacjenta wiadomość sms, w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie.
 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu, niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.
 • Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia w ramach NFZ, jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia. Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje ustną lub pisemną (w przypadku zapisu osobistego lub elektronicznego) informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia (porady).
 • W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, HADENT poinformuje o tym fakcie pacjenta, podając nowy termin porady. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła wizytę lekarską, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych (np. urlop, pobyt w sanatorium) lub medycznych (np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby) HADENT dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.
 • W przypadku nieobecności lekarza HADENT kontaktuje się z pacjentem w celu umówienia innego terminu wizyty lub poinformowania o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie.
 • Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia HADENT w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku, kiedy pacjent zapisany na wizytę w ramach NFZ nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Prawo do otrzymania świadczeń gwarantowanych poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;

– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

– inwalidzi wojenni i wojskowi;

– kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

– uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.