Regulamin rezerwacji on-line

* Zajmujemy się leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem.
* W miarę możliwości przyjmujemy pacjentów w pilnych przypadkach.
* Na wizytę można zapisać się osobiście w placówce, telefonicznie lub przez internet, za za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.hadent.pl.
* Zapisy przez internet dotyczą tylko podstawowych usług (np. konsultacja, badanie). Na wizycie lekarz oceni ewentualną konieczność dalszego leczenia, jego rodzaj, a także określi długość kolejnych wizyt.
* W przypadku zapisów na NFZ przez Internet: ze względu na limity punktowe, w HADENT obowiązuje kolejka oczekujących na świadczenie. Pierwszy wolny termin dla pacjenta zapisującego się na pierwszą wizytę refundowaną w naszej placówce dostępny jest w ogólnopolskim informatorze kolejek. W przypadku kontynuacji leczenia, każdy termin wybrany on-line przez pacjenta zostanie zweryfikowany przez Rejestrację. Jeśli świadczenie nie będzie mogło zostać udzielone w wybranym przez pacjenta terminie, zaproponujemy najbliższy z możliwych.
* Instrukcja korzystania z internetowej formy rejestracji została ujęta w Regulaminie zapisów on-line, dostępnej na naszej stronie internetowej
* Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną rejestratorkę w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
* Rejestratorka, po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 45 minut (dorosły), 30 minut (dziecko), na konsultację 15 – 30 minut, na wizytę higienizacyjną 60 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe), protetyczną, ortodontyczną, implantologiczną, chirurgiczną do 120 minut.

* W przypadku rezerwacji terminu wizyty powyżej 60 min pobierana jest zaliczka na poczet wizyty w wysokości 200 zł.  Ewentualna zmiana terminu wizyty bez utraty opłaty rezerwacyjnej jest możliwa najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem.
* Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy.
* Nie zapisujemy pacjentów na wizyty krótsze niż 15 minut.
* Na dzień przed umówionym terminem wizyty wysyłamy do pacjenta wiadomość sms, w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie.
* Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia oraz złożenia oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz upoważnieniu do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys. W przypadku planowanego leczenia protetycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego.

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny, gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc. Na kontynuację leczenia zapraszamy do Gabinetu HADENT.

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na potwierdzone wizyty, lub ich odwołanie, nie później niż na 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W przypadku wizyt dłuższych niż 60 minut zmiana terminu wizyty bez utraty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł może mieć miejsce najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem. Lekarz czeka na pacjenta wraz z całą obsługą Gabinetu.

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty.

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz dwuletniej na uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie, złamanie zęba,
 • obrzęk, ropień, krwiak,
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży,
 • problemy natury estetycznej,
 • problemy z jedzeniem i mówieniem,
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.

Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu, nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak wyjazd na urlop, czy rodzinna uroczystość.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie, funkcjonują w wielu gabinetach w Polsce i są wyrazem podnoszenia standardów i jakości obsługi w zakresie usług medycznych. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

Serdecznie zapraszamy!