Okres wczesnego dzieciństwa powinien być wykorzystany przez rodziców i opiekunów dzieci nie tylko do wdrożenia techniki prawidłowego szczotkowania zębów, ale także do wytworzenia nawyku jego wykonywania.

JAK PRAWIDŁOWO MYĆ ZĘBY

Materiał opracowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Swiss Contribution w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.