Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki, leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia, a także profilaktyki i promocji zdrowia. Szczególną troską obejmujemy dzieci, dla których dodatkowo organizujemy lekcje pokazowe w przedszkolach oraz wizyty zapoznawcze.

Ponadto oferujemy leczenie pacjentom o różnym stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci uczęszczające do szkół specjalnych.

Podczas wizyty pacjent jest pod opieką lekarza dentysty i wykwalifikowanej asysty. Nowoczesne wyposażenie , w tym kamera wewnątrzustna, lupy zabiegowe i mikroskop, znacznie podnoszą jakość wykonywanych w zębach wypełnień. Niezbędne zdjęcia rentgenowskie (rtg zęba) wykonywane są metodą cyfrową, co pozwala na znaczną redukcję promieniowania w porównaniu do zdjęć na kliszy. Pacjent otrzymuje wydruk zdjęcia oraz jego zapis na płycie CD-R.