Standardowe leczenie implantologiczne dzieli się na kilka etapów:

1. PLANOWANIE

Przede wszystkim należy udać się do lekarza, który zajmuje się implantologią. Podczas wizyty zostanie wykonana analiza warunków w jamie ustnej pacjenta w oparciu o badanie, pomiary szczęk oraz ocenę zdjęcia pantomograficznego. Pacjent powinien mieć przedstawione wszystkie możliwości uzupełnienia brakującego zęba (zębów), pokazane „za” i „przeciw” tych metod. Powinien również dowiedzieć się dokładnie o kosztach leczenia. W przypadkach postępowania 2-etapowego (95% obecnie zakładanych implantów) koszt całkowity jest rozłożony, zgodnie z przeprowadzanymi etapami leczenia: oddzielnie za część chirurgiczną – założenie implantu oraz za część protetyczną – wykonanie korony. Musi to być jednak dokładnie ustalone, a obie strony powinny zawrzeć pisemne porozumienie, czy to w formie umowy za wykonanie usługi, czy też przedstawienia całego planu leczenia i kosztów w tzw. karcie implantologicznej.

2.  WSZCZEPIENIE IMPLANTU

Przy zastosowaniu znieczulenia otwiera się dziąsło w okolicy implantacji, aby odsłonić kość. Przy pomocy wierteł tworzy się miejsce, w którym zostanie osadzony implant. Na zakończenie zabiegu dziąsło zostaje zaszyte. Cały zabieg jest całkowicie bezbolesny i trwa ok.30 min.

3.  WGAJANIE SIĘ IMPLANTU

W standardowym postępowaniu implantologicznym w szczęce górnej należy odczekać ok 4-7 miesięcy na zrośnięcie się implantu z kością, przy podnoszeniu dna zatoki ok. 6 mies. lub dłużej. W żuchwie proces ten trwa ok. 3-4 miesiące i przebiega indywidualnie! Zależy bowiem od wieku, stanu zdrowia, przyjmowanych leków. Po tym okresie odsłania się implant i zakłada śruby gojące,  które są widoczne już w jamie ustnej.

4. ZAŁOŻENIE KORONY ZĘBA

W momencie, gdy implant zrósł się z kością, technik, na podstawie wycisków, przygotowuje w pracowni  pracę protetyczną, którą osadza się na implancie. W niektórych przypadkach konieczna może się okazać plastyka dziąsła nad implantem w celu wykonania pracy protetycznej. Przy korzystnych warunkach anatomicznych i zgryzowych można czas oczekiwania skrócić nawet do zera, czyli tego samego dnia założyć implanty i na nich wykonać tymczasowe uzupełnienie protetyczne, tzw. odbudowę natychmiastową.

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

Zbyt mała powierzchnia lub gęstość kości jest poważnym utrudnieniem przy wszczepieniu implantu. W takim przypadku należy wykonać odpowiednie badania radiologiczne, celem określenia wysokości i szerokości tkanki kostnej w miejscach przewidzianych do implantacji. W przypadku jej braku można wykonać zabieg Sterowanej Regeneracji Kości. Polega on na uzupełnieniu brakującej tkanki kostnej za pomocą specjalnego materiału kościozastępczego, który najczęściej miesza się z przeszczepem kości własnej pacjenta. Najnowsza metoda regeneracji kości polega na na dodaniu do tych materiałów preparatu masy płytkowej z krwi pobranej od pacjenta i specjalnie spreparowanej. Dzięki temu proces regeneracji kości przebiega znacznie szybciej i  z lepszym efektem. Po powiększeniu tkanki kostnej, ok. 3-4 miesiące, następuje zabieg implantacji. Istnieją również sytuacje, że powiększenie kości odbywa się jednocześnie z założeniem implantu, o tym jednak, czy można taki zabieg wykonać, decyduje lekarz po wnikliwej analizie danego przypadku.

Zahnimplantat