Wiele chorób przebiega bez objawów wiele lat, dopiero wykonanie zdjęcia przeglądowego możeuwidocznić zmiany w kości.

Zdjęcie pokazuje co było przed, w trakcie i po leczeniu, stanowi dokumentację postępów leczenia.

Zarówno do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, jak i panoramicznych posługujemy się nowoczesnymi aparatami cyfrowymi, które zastępują tradycyjną kliszę. Pozwala to na znaczne ograniczenie czasu naświetlania i zmniejsza dawkę promieniowania kilkakrotnie. Wynik badania pokazuje się na ekranie monitora, istnieje możliwość obróbki zdjęcia, dzięki czemu lekarz może precyzyjnie i wyraźnie obejrzeć interesujący go rejon.

Wykonujemy wewnątrz ustne zdjęcia zębowe (punktowe, zgryzowe i skrzydłowo zgryzowe) oraz zdjęcia pantomograficzne.

Komputerowa obróbka obrazu daje duże możliwości oceny. Zdjęcie może być przetwarzane w technologii para 3 D, imitując trójwymiarowy obraz zęba i kości, można dokonywać pomiarów długości i porównywać gęstość struktur kostnych.

Wynik badania otrzymasz na płycie CD-R . Zbędna jest obróbka chemiczna (nie używa się chemikaliów), a wynik badania może być powielany i przesyłany drogą internetową, w zależności od potrzeb.

Badanie radiologiczne jest beziwazyjne, jednak głównym przeciwwskazaniem do jego wykonania jest ciąża. Można wykonać takie badanie w czasie ciąży jedynie w przypadku poważnego zagrożenia zdrowia oraz braku możliwości przełożenia go na czas po porodzie. Zawsze podczas badnia radiologicznego zakłożymy Ci ołowiany fartuch, który chroni Cię, a w przypadku kobiet w ciąży, również płód, przed promieniowaniem. Przeciwwskazaniem do zdjęć są również zaburzenia neurologiczne, w przebiegu których występują ruchy mimowolne, tiki.

Zdjęcie RTG na kliszy, jak sama nazwa wskazuje, wykonywane jest na kliszy fotograficznej o wysokiej czułości oraz rozdzielczości, poprzez naświetlenie jej promieniowaniem RTG. Zdjęcie cyfrowe polega na uzyskaniu obrazu za pomocą czujnika elektronicznego. Głowna różnica pomiędzy obydwoma rodzajami zdjęć jest możliwość ich edycji: naświetlona klisza nie może być skorygowana, zdjęcie cyfrowe zaś można poddać obróbce poprzez zmianę jego rozmiaru, jasności, rozdzielczości, uzyskanie negatywu, dokonanie pomiarów. Dzięki temu lekarzowi łatwiej zinterpretować zdjęcie i postawić prawidłową diagnozę. Dodatkowo, dawka promieniowania otrzymana podczas wykonywania zdjęcia metodą cyfrową jest kilkakrotnie niższa, niż w przypadku zdjęcia wykonywanego medodą klasyczną, jest to zatem bezpieczniejsze dla Pacjenta.

Badanie radiologiczne jest dla Ciebie obciążające w minimalnym stopniu. Nasz nowoczesny sprzęt pozwala ustawić parametry indywidualnie, z uwzględnieniem Twojego wieku, wzrostu, wagi, czy kształtu szczęki lub umiejscowienia zęba, w przypadku zdjęć punktowych. Dzięki temu dawka jest skuteczna i maksymalnie zminimalizowana. Ponadto dawka promieniowania będąca rezultatem naświetlenia diagnostycznego w gabinecie stomatologicznym, w przypadku zdjęcia zębowego jest rzędu 2 µSv(mikrosivertów), a więc w ilościach ponad 100.000 razy mniejszych niż dawka o niewykrywalnych skutkach klinicznych. Dla porównania, naturalne tło promieniotwórcze (z kosmosu i skał) w Polsce powoduje przyjęcie 2.000 –3.000 µSv rocznie.

Mimo znikomej dawki promieniowania, wykonywanie zdjęć radiologicznych należy ograniczać. Przyjmuje się, że zdjęcie pantomograficzne, służące do celów diagnostycznych, powinno być wykonywane raz w rok. Decyzja o zleceniu ponownego pantomogramu pozostaje w indywidualnej ocenie stomatologa: jeśli u pacjenta nie nastąpiły zmiany w jamie ustnej, nowy pantomogram może nie być konieczny. I odwrotnie, jeśli zmian było dużo, np. usunięto kilka zębów i planowane jest dalsze leczenie, zdjęcie należy wykonać nawet jeśli rok jeszcze nie minął.

Sama diagnostyka radiologiczna nie jest zagrożeniem dla zdrowia dziecka, jednak zaleca się maksymalne ograniczenie wykonywanych zdjęć oraz wykorzystanie najnowszych metod redukcji dawki. Nasze aparaty rentgenowskie umożliwiają indywidualne ustawienie parametrów dla każdego pacjenta, róznież dziecka, redukując tym samym dawkę promieniowania. Należy pamiętać, aby na wizytę wziąć książeczkę zdrowia dziecka, aby lekarz lub technik radiolog wykonujący badnie mógł ją uzupełnić o wykonanie badania.
Tak, lecz tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjentki. Lekarz podczas badania oceni, czy korzyść zdrowotna, wynikająca z diagnostyki radiologicznej przewyższa ryzyko napromieniowania płodu. Przy planowaniu macierzyństwa warto udać się wcześniej do stomatologa i ukończyć kompleksowe leczenie, aby zminimalizować ryzyko próchnicy i ewentualnej konieczności napromieniowania w okresie ciąży.

Zdjęcie pantomograficzne jest wykonywane w celach diagnostycznych, na początku lecznia, zwłaszcza po dłuższej nieobecności u stomatologa. Jest to zdjęcie dające obraz aktualnego stanu uzębienia pacjenta, ponieważ obejmuje zęby szczęki oraz żuchwy, a także części zatok. Dzięi takiem zdjęciu lekarz jest w stanie wykluczyć lub potierdzić ewentualne procesy chorobowe, niewidoczne podczas badania wewnątrzustnego.
Zdjęcie cefalometryczne natomiast, to zdjęcie specjalistyczne, służące do diagnostyki i leczenia wad zgryzu.

Jeżeli stomatolog zaleca taki rodzaj zdjęcia to należy je wykonać. Zdjęcie punktowe obejmuje mniejszy obszar i jest dokładniejsze od zdjęcia pantomograficznego. Najczęściej jest to konieczne w pryzpadku leczenia kanałowego: lekarz wykonuje zdjęcie na początku leczenia, aby ocenić liczbę oraz przebieg kanałów korzeniowych, a także na koniec, aby ocenić, czy zostały prawidłowo wypełnione.
Tomografia komputerowa jest trójwymiarowym zdjęciem, składającym się z wielu bardzo dokładnych cyfrowych przekrojów szczęk. Dzięki temu możliwa jest niezwykle prezycyjna analiza oraz wykonanie pomiarów, niezbędnych np. do leczenia implantologicznego. Najczęstyszym wkazaniem do wykonania tego typu zdjęcia jest właśnie leczenie implantologiczne lub skomplikowane leczenie chirurgiczne.

Przed wykonaniem pantomogramu należy usunąć z głowy i szyi metalowe ozdoby: łańcuszki, spinki do włosów, gumki z zapięciem metalowym, okulary, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, ruchome protezy, kolczyki z ucha, języka, twarzy. Dzięki temu obraz na zdjęciu będzie niezakłócony.
Najpierw należy usunąć z głowy i szyi metalowe ozdoby: łańcuszki, spinki do włosów, gumki z zapięciem metalowym, okulary, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, ruchome protezy, kolczyki z ucha, języka, twarzy. Potem zakładany jest ołowiany fartuch ochronny, tak aby naświetlony został tylko badany obszar. Należy stanąć przy kolumnie aparatu pantomograficznego, a technik radiolog zajmuje się pozycjonowaniem pacjenta oraz dostosowaniem sprzętu do jesgo wieku i warunków fizycznych. Głowica aparatu obraca się wokół głowy pacjenta, a zdjęcie pojawia się natychmiast na ekranie. Całe badanie jest bezbolesne i krótkie: trwa kilkanaście sekund. Podczas badania należy spokojnie oddycać i zachować bezruch.