Implant jest tytanowym elementem, śrubą wszczepianą do kości żuchwy i szczęki. Znakomicie zastąpi Twój naturalny korzeń i pozwoli na protetyczną odbudowę bez naruszenia zębów sąsiednich.

Za pomocą kilku implantów możesz odbudować braki wielu zębów wykonując mosty lub odbudowę całego łuku zębowego np. protezę, most na implantach.

Implanty umożliwią Ci uśmiechanie się przez całe życie. Są to zastępcze zęby, które wyglądają jak własne, i są odczuwane jak własne. Możesz dzięki nim jeść wszystko, na co przyjdzie Ci ochota, są wolne od niedogodności związanych z protezami częściowymi, całkowitymi lub brakującymi zębami. A co najważniejsze: implanty wyglądają i sprawiają, że czujesz je, jak naturalne zęby.

PRZEBIEG LECZENIA IMPLANTAMI

1. PLANOWANIE

Przede wszystkim udaj się do lekarza, który zajmuje się implantologią. Podczas wizyty zostanie wykonana analiza warunków w jamie ustnej w oparciu o badanie, pomiary szczęk oraz ocenę zdjęcia pantomograficznego. Poznasz wszystkie możliwości uzupełnienia brakującego zęba (zębów), pokazane „za” i „przeciw” tych metod. Dowiesz się też dokładnie o kosztach leczenia. W przypadkach postępowania 2-etapowego (95% obecnie zakładanych implantów) koszt całkowity zostaje rozłożony, zgodnie z przeprowadzanymi etapami leczenia: oddzielnie za część chirurgiczną – założenie implantu oraz za część protetyczną – wykonanie korony. Musi to być jednak dokładnie ustalone, a obie strony powinny zawrzeć pisemne porozumienie, czy to w formie umowy za wykonanie usługi, czy też przedstawienia całego planu leczenia i kosztów w tzw. karcie implantologicznej.

2.  WSZCZEPIENIE IMPLANTU

Przy zastosowaniu znieczulenia lekarz otwiera dziąsło w okolicy implantacji, aby odsłonić kość. Przy pomocy wierteł tworzy się miejsce, w którym zostaje osadzony implant. Na zakończenie zabiegu dziąsło zostaje zaszyte. Cały zabieg jest całkowicie bezbolesny i trwa ok.30 min.

3.  WGAJANIE SIĘ IMPLANTU

W standardowym postępowaniu implantologicznym w szczęce górnej należy odczekać ok 4-7 miesięcy na zrośnięcie się implantu z kością, przy podnoszeniu dna zatoki ok. 6 mies. lub dłużej. W żuchwie proces ten trwa ok. 3-4 miesiące i przebiega indywidualnie! Zależy bowiem od wieku, stanu zdrowia, przyjmowanych leków. Po tym okresie odsłania się implant i zakłada śruby gojące, które są już widoczne w jamie ustnej.

4. ZAŁOŻENIE KORONY ZĘBA

W momencie, gdy implant zrósł się z kością, technik, na podstawie wycisków, przygotowuje w pracowni  pracę protetyczną, którą osadza się na implancie. W niektórych przypadkach konieczna może się okazać plastyka dziąsła nad implantem w celu wykonania pracy protetycznej. Przy korzystnych warunkach anatomicznych i zgryzowych można czas oczekiwania skrócić nawet do zera, czyli tego samego dnia założyć implanty i na nich wykonać tymczasowe uzupełnienie protetyczne, tzw. odbudowę natychmiastową.

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

Zbyt mała powierzchnia lub gęstość kości jest poważnym utrudnieniem przy wszczepieniu implantu. W takim przypadku należy wykonać odpowiednie badania radiologiczne, celem określenia wysokości i szerokości tkanki kostnej w miejscach przewidzianych do implantacji. W przypadku jej braku można wykonać zabieg Sterowanej Regeneracji Kości. Polega on na uzupełnieniu brakującej tkanki kostnej za pomocą specjalnego materiału kościozastępczego, który najczęściej miesza się z przeszczepem Twojej własnej kości. Najnowsza metoda regeneracji kości polega na na dodaniu do tych materiałów preparatu masy płytkowej z pobranej od Ciebie krwi i specjalnie spreparowanej. Dzięki temu proces regeneracji kości przebiega znacznie szybciej i z lepszym efektem. Po powiększeniu tkanki kostnej, ok. 3-4 miesiące, następuje zabieg implantacji. Istnieją również sytuacje, że powiększenie kości odbywa się jednocześnie z założeniem implantu, o tym jednak, czy można taki zabieg wykonać, decyduje lekarz po wnikliwej analizie danego przypadku.

Konsultacja implantologiczna 160 zł
Pantomogram 100 zł
Implant Straumann 3500 zł
Korona na implancie Straumann od 2500 zł
Implant Osstem 3000 zł
Korona na implancie Osstem od 2000 zł