Polityka Prywatności

Zapewniamy poszanowanie prywatności naszych Pacjentów oraz ochronę ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.hadent.pl.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i regularnie sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Administratorem danych osobowych jest HADENT Hanna Chaciewicz Sp.j. z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 59/35,  KRS: 0000502464, NIP: 532 204 81 27, REGON: 147144133. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Monika Warchoł, nr tel. 604 21 41 74, hadent@hadent.pl

Dane osobowe wykorzystywane są w celu komunikacji z Użytkownikiem poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie oraz w celu działań analitycznych i statystycznych.

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jego funkcjonalności.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wprowadzone w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści wiadomości, np. wiek, data urodzenia, nr telefonu.

Strona zbiera informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie plików “cookies” – sesyjnych i stałych. Cookies są zapisywane na naszym serwerze, co wspiera poprawne świadczenie usług na Stronie i służy celom statystycznym. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Każdy, kto przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Na naszej Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Działają one niezależnie od nas i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

.